Najlepiej przebadany, nieinwazyjny test prenatalny na rynku

ŚWIATOWA ROZPOZNAWALNOŚĆ

Ponad 2 000 000 testów
Harmony wykonanych
na całym świecie

PEWNOŚĆ UZYSKIWANYCH WYNIKÓW

Ponad 120 lat doświadczeń
Roche
zapewnia jakość
i pewność rezultatów

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

67 recenzowanych publikacji
w okresie 8 lat, ponad 250 000 opublikowanych wyników badań

Zalety testu HARMONY

DOKŁADNY.png

DOKŁADNY

Precyzyjne wyniki

dzięki pomiarowi %

frakcji płodowej

BEZPIECZNY.png

BEZPIECZNY

SPRAWDZONY.png

SPRAWDZONY

Nieinwazyjne badanie wykonywane z próbki krwi żylnej przyszłej mamy

Ponad 1 500 000
wykonanych testów, 59 publikacji naukowych

SZYBKI.png

SZYBKI

Wynik badania
dostępny w ciągu
8 dni roboczych

WIARYGODNY.png

WIARYGODNY

Badanie zaburzeń
chromosomalnych
o znaczeniu klinicznym

KUP BADANIE

PHOTO-2021-03-26-13-28-09_edited.jpg

Test prenatalny HARMONY wariant PODSTAWOWY

(T21, T18, T13)+panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci z określeniem płci płodu

Nieinwazyjne przesiewowe badanie prenatalne, pozwalające określić prawdopodobieństwo występowania najczęstszych zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18) i zespół Patau (trisomia 13). Badanie daje dodatkowo informację o płci dziecka oraz pozwala określić ryzyko wystąpienia aneuploidii chromosomów płciowych tj. zmiany liczby chromosomów płciowych X i Y. 

PHOTO-2021-03-26-13-28-09_edited.jpg

Test prenatalny HARMONY wariant PEŁNY

(T21, T18, T13)+panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + 22q11.2 z określeniem płci płodu

Nieinwazyjne przesiewowe badanie prenatalne, pozwalające określić prawdopodobieństwo występowania najczęstszych zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18) i zespół Patau (trisomia 13). Badanie daje informację o płci dziecka oraz pozwala określić ryzyko wystąpienia aneuploidii chromosomów płciowych tj. zmiany liczby chromosomów płciowych X i Y. Ten wariant testu daje dodatkowo informację na temat mikrodelecji 22q11.2 – nazywanej także zespołem DiGeorge’a, zaburzenia spowodowanego brakiem małych fragmentów (mikrodelecji) chromosomu 22.

HARMONY1.png

NAJLEPIEJ PRZEBADANY

NIEINWAZYJNY TEST

PRENATALNY
JUŻ WYKONYWANY W POLSCE