Dla zdrowia

Twojego dziecka

Jasne odpowiedzi są tym, czego potrzebuje kobieta w ciąży, zwłaszcza gdy pytania dotyczą zdrowia jej dziecka.

Potrzebujesz pełnej informacji, aby w spokoju planować kolejne miesiące.

Test prenatalny Harmony jest najszerzej przebadanym nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT). Wykonano go

już u ponad 1 400 000 kobiet w ciąży na całym świecie.

Czym jest test Harmony?

Harmony to bezpieczny test wykonywany z krwi matki,
który pozwala wykryć określone zaburzenia chromosomalne
u płodu już od 10. tygodnia ciąży.

Kiedy jesteś w ciąży, Twoja krew zawiera niewielkie ilości DNA Twojego dziecka. Test prenatalny Harmony wykorzystuje je do określenia prawdopodobieństwa występowania najczęstszych zaburzeń chromosomalnych, takich jak:

 • zespół Downa (trisomia 21),

 • zespół Edwardsa (trisomia 18),

 • zespół Patau (trisomia 13).

Co jeszcze powie Ci wynik testu Harmony?

Poza badaniem przesiewowym w kierunku wyżej wymienionych zaburzeń możesz uzyskać informacje na temat:

 • płci dziecka – oznaczenie płci możliwe jest także u bliźniąt,

 • monosomii X – nazywanej także zespołem Turnera,

 • w którym u osoby płci żeńskiej brakuje jednego chromosomu X, co może prowadzić do wad serca, zaburzeń hormonalnych oraz problemów z nauką,

 • mikrodelecji 22q11.2 – nazywanej także zespołem DiGeorge’a, zaburzenia spowodowanego brakiem małych fragmentów (mikrodelecji) chromosomu 22, co może prowadzić do zaburzeń pracy serca, nerek, wzrostu
  czy kłopotów z nauką,

 • aneuploidii chromosomów płciowych – zmiany liczby chromosomów X i Y, mogące prowadzić do trudności
  w nauce i zaburzeń behawioralnych oraz innych
  problemów zdrowotnych.

Harmony_EP_image_19_edited_edited.png

Kto może wykonać badanie?

Choroby genetyczne, np. zespół Downa, mogą wystąpić w każdej ciąży. Chociaż ryzyko ich wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem, to większość dzieci z zaburzeniami chromosomalnymi rodzona jest przez kobiety, które mają mniej niż 35 lat.

Test Harmony może wykonać kobieta w każdym wieku, będąca w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej, w tym również w ciąży w wyniku zapłodnienia metodą in vitro.
 

Dlaczego warto wybrać test HARMONY?

Test prenatalny Harmony skuteczniej wykrywa wady takie jak np. zespół Downa, z mniejszym odsetkiem wyników fałszywie dodatnich  niż rutynowe testy przesiewowe niezależnie od wieku matki lub ryzyka*.

Porównanie testu Harmony z rutynowymi badaniami przesiewowymi wykrywającymi zespół Downa.

Rozważ wykonanie badania jeżeli jesteś w ciąży,
a w szczególności gdy:

 

 1. Zdecydowałaś się na macierzyństwo w późniejszym czasie

 2. Lekarz prowadzący ciążę stwierdził nieprawidłowe wyniki „testu pierwszego trymestru”

 3. W poprzedniej ciąży stwierdzono zaburzenia
  chromosomowe u płodu

 4. Masz przeciwskazania do wykonania inwazyjnych badań prenatalnych
   

Zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania badania HARMONY u Ciebie.  

tekst

Czułość**

tekst

Wynik
fałszywie
pozytywny***

tekst

HARMONY

test prenatalny

tekst

Ponad
99 na 100

tekst

Mniej niż
1 na1600

tekst

RUTYNOWE

testy przesiewowe wykonywane
w 1. trymestrze ciąży

tekst

79 na 100

tekst

1 na 20

**  wskazuje wysokie ryzyko zespołu Downa, gdy faktycznie on występuje u płodu
***  wskazuje wysokie ryzyko zespołu Downa, mimo że nie występuje u płodu

 

* Ryzyko odnosi się do średniego ryzyka populacyjnego (przed ukończeniem 35 lat) i wysokiego ryzyka populacyjnego (po ukończeniu 35 lat). Ciąże mnogie z obecnością więcej niż 2 płodów, zespół zanikającego bliźniaka w wywiadzie, przeszczepy narządów u matki lub aneuploidia u matki są przeciwwskazaniami do wykonania testu Harmony.
 

Graphic1.jpg

Jasne odpowiedzi na ważne pytania

Potrzebujesz dokładnych informacji?
Test Harmony jest dokładniejszy niż tradycyjne testy przesiewowe w pierwszym trymestrze, co wykazano w przełomowym badaniu porównawczym obejmującym ponad 15 000 ciąż.

Mniej fałszywych wyników

Chcesz rzetelnych informacji?
W teście Harmony mniej niż 1 na 1000 kobiet w ciąży otrzyma fałszywie pozytywny wynik trisomii 21(zespół Downa). W przypadku tradycyjnego badania przesiewowego w pierwszym trymestrze aż
1 na 20 wyników jest fałszywie dodatni, co może prowadzić do niepokoju oraz niepotrzebnie wykonywanych zabiegów inwazyjnych.

 

Test prenatalny Harmony to bardzo dokładny test, dający informacje na temat zdrowia twojego dziecka.

Graphic2.jpg
Submission-Graph-v2.jpg

Potwierdzony klinicznymi dowodami

Chcesz wyników, którym Ty i Twój lekarz możecie zaufać?
Lekarze przed zleceniem testu poszukują badań klinicznych
i dowodów, potwierdzających jakość testu. Test Harmony był wykonany już u ponad 1,4 miliona kobiet w ciąży w ponad 100 krajach. Jest to obecnie najlepiej sprawdzony nieinwazyjny test prenatalny, który przewyższa tradycyjne badania przesiewowe
w pierwszym trymestrze ciąży zarówno w populacjach wysokiego, jak i średniego ryzyka trisomii 21.

Jak wykonać test prenatalny HARMONY?

1

Kiedy?
Od 10-tego tygodnia ciąży.

2

Wizyta u lekarza
Wizyta u lekarza ginekologa, omówienie testu oraz podpisanie skierowania na badanie.

3

Pobranie
W 10. tygodniu ciąży lub później pobierana jest
od Ciebie krew.

4

Laboratorium
Twoja próbka krwi
wysyłana jest do analizy
w laboratorium w Warszawie.

5

Wynik
W terminie do 8 dni roboczych Twój lekarz otrzymuje wynik.

6

Konsultacja wyniku
Lekarz ginekolog
omawia z Tobą otrzymany wynik.

gwiazdka.png

Ważne!

Proste do interpretacji odpowiedzi

Przesiewowy test Harmony wykrywa ponad 99% przypadków zespołu Downa w czasie ciąży. Rutynowe badania przesiewowe mogą pominąć nawet 20% przypadków (1 na 5).

Mniej błędnych wyników

Test Harmony ma wyższą czułość niż rutynowe badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa.


Dzięki testowi Harmony zmniejsza się konieczność wykonywania dodatkowych badań w związku z fałszywie dodatnim wynikiem. Pozbądź się niepotrzebnego niepokoju.

Wiarygodne informacje

Twój lekarz będzie podejmował decyzje w oparciu o wiarygodne wyniki. Precyzja wysokiej jakości testu prenatalnego Harmony pozwala Twojemu lekarzowi udzielać jasnych odpowiedzi na Twoje pytania.

Czego możesz oczekiwać po wynikach?

Test Harmony jest badaniem przesiewowym. Oznacza to, że wykrywa tylko zaburzenia i wady wymienione wyżej, ale tak jak każdy inny test przesiewowy, nie pozwala na postawienie diagnozy.
Wynik testu Harmony ułatwi Ci prowadzenie rozmów z lekarzem na temat Twojej ciąży.

Test Harmony jest nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT) opartym o wolne krążące DNA i jest prenatalnym testem przesiewowym, nie jest testem diagnostycznym. Test Harmony nie bada potencjalnego ryzyka wystąpienia innych zespołów genetycznych niż wymienione w tej ulotce. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji medycznych wyniki testu Harmony muszą zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym pacjentkę, który może zaproponować potwierdzenie odpowiednim testem diagnostycznym.
Test prenatalny Harmony został opracowany, a jego skuteczność określona przez Ariosa Diagnostics, laboratorium kliniczne z akredytacją CLIA/CAP mieszczące się w San Jose, CA USA. Usługa wykonania testu nie została zatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

© 2019 Roche Diagnostics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. HARMONY jest znakiem handlowym należącym do firmy Roche.

 

FAQ Najczęściej zadawane pytania

Harmony_EP_image_23.jpg

Jak wykonać badanie harmony?

Aby wykonać badanie, niezbędne jest specjalne skierowanie (POBIERZ SKIEROWANIE) wypełnione przez Twojego lekarza. Mając wypełniony doku-ment, udaj się do najbliższego Punktu Pobrań ALAB laboratoria, gdzie wykwalifikowany personel pobierze krew do badania.

Aktualna lista Punktów Pobrań dostępna TUTAJ


 

Czym są nieinwazyjne badania prenatalne (NIPT)?

Są to nowoczesne badania laboratoryjne, które wykonuje się u ciężarnych kobiet w celu wykrycia ewentualnych chorób genetycznych płodu, tj. np. Zespół Downa. Diagnostyka opiera się na wykryciu i analizie pozakomórkowych fragmentów wolnego DNA płodowego, które uzyskiwane jest z próbki krwi kobiety ciężarnej. Badanie takie może być wykonane już od 10. tygodnia ciąży.
Dzięki temu całe badanie jest całkowicie bez-pieczne zarówno dla matki, jak i jej dziecka. Na wykonanie takiego badania mogą zdecydować się również osoby bez konkretnych wskazań do diagnostyki, które chcą zwyczajnie upewnić się, czy życie ich przyszłego dziecka nie będzie obciążone wadą genetyczną.

Kto może wykonać badanie Harmony?

Choroby genetyczne, np. zespół Downa, mogą wystąpić w każdej ciąży. Chociaż ryzyko ich występowania wzrasta wraz z wiekiem, to wię-kszość dzieci z zaburzeniami chromosomalnymi rodzą kobiety, które mają mniej niż 35 lat. Test Harmony może wykonać kobieta w każdym wieku, będąca w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej, w tym również w ciąży w wyniku zapłodnienia metodą in vitro.

Dlaczego warto wybrać test Harmony?

Jest to badanie, które skuteczniej wykrywa m.in. Zespół Downa (czułość ponad 99%), z mniejszym ryzykiem wyników fałszywie dodatnich. Przed wpro-wadzeniem na rynek takiego badania, jedynymi możliwościami wykrycia zespołu Downa były badania przesiewowe, tj. USG połączone z bada-niami biochemicznymi, których skuteczność nieste-ty jest niska (ok. 80-95%) lub bardzo dokładne, ale mniej bezpieczne badania inwazyjne (np. amnio-punkcja), które z kolei niosą ze sobą ryzyko poronienia rzędu 0,5-1 %.

Jakie choroby można wykryć
w badaniu Harmony?

W badaniu tym istnieje możliwość określenia ryzyka wystąpienia trisomii chromosomu 21, 13 lub 18, aneuplo-idii chromosomów płciowych. Można też uzyskać informację o płci płodu oraz mikrodelecji 22q11.2.

Wykonując test Harmony™ można określić ryzyko wystąpienia takich nieprawidłowości genetycznych, jak:

 • TRISOMIE (obecność dodatkowego chromosomu lub jego fragmentu przy danej parze chromosomów homologicznych)
  Zespół Downa (trisomia 21)
  Zespół Edwardsa (trisomia 18)
  Zespół Patau (trisomia 13)

 • Zaburzenia związane z liczbą chromosomów płci:
  Zespół Turnera (monosomia chromosomu X)
  Zespół Klinefeltera (XXY)
  Zespół supersamicy (XXX)
  Zespół supersamca, zespół Jacobs (XYY)

 • MIKRODELECJA (brak małych fragmentów
  chromosomu 22)
   
  Zespół DiGeorge’a (mikrodelecja 22q11.2)


 

Kiedy można wykonać test prenatalny Harmony?

Nieinwazyjne testy prenatalne można wykonać już w pierwszym trymestrze ciąży, już od 10 tygodnia ciąży. Badanie może być wykonane od poniedziałku do soboty, nie wymaga specjalnego przygotowania, do pobrania krwi nie trzeba być na czczo. 

Jak długo czeka się na wynik?

Test Prenatalny Harmony jest wykonywany w laboratorium ALAB w Warszawie, dzięki temu czas oczekiwania na wynik badania wynosi maksymalnie do 8 dni roboczych. Wynik udostępniany jest lekarzowi, który zlecił wykonanie badania.

Dlaczego warto wykonać badania prenatalne?

Badania prenatalne pozwalają zadbać o zdrowie dziecka jeszcze w łonie matki. Prawidłowy wynik badania daje rodzicom cenny spokój, zyskują oni wiedzę, że maluch rozwija się zdrowo.
W przypadku wykrycia podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wykonuje się dalsze badania diagnostyczne. Niestety nie wszystkie wady rozwo-jowe płodu da się leczyć, ale wiedza o ich wystą-pieniu pozwala rodzicom lepiej przygotować się na narodziny, a dziecku zapewnić lepsze życie w przy-szłości. Lekarz może natomiast wcześniej opraco-wać schemat odpowiedniego postępowania.

Spodziewam się bliźniaków.
Czy mogę wykonać test Harmony?

Tak. Test prenatalny Harmony może być stosowany również w ciążach bliźniaczych w przypadku trisomii 21, 18 i 13. W ciążach bliźniaczych nie można określić ryzyka aneuploidii chromosomów płciowych i mikrodelecji 22q11.2.

 

Ściągnij pliki

Skierowanie HARMONY

Tutaj pobierzesz przydatne materiały

Ulotka HARMONY

 
Harmony_EP_image_23.jpg
HARMONY1.png

NAJLEPIEJ PRZEBADANY

NIEINWAZYJNY TEST

PRENATALNY
JUŻ WYKONYWANY W POLSCE